มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชน

          “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาและผ่านการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจาก “วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” เป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(มกธ.) หรือ Bangkokthonburi University (BTU)” ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒           

          มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถานบันอุดมศึกษาที่ผลิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตั้งอยู่ที่ไหน อยู่ใกล้อะไร

          มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตั้งอยู่ฝั่งธนบุรี ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

          มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนพุทธมณฑลสาย 4  อยู่ใกล้กับถนนอักษะ (ถนนอุทธยาน) ตลาดที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมีตลาดพุทธมณฑล ตลาดเวิล์ดมาร์เก็ต ตลาดธนบุรี (สนามหลวง2) ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ห้างเซ็นทรัลศาลายา คอมมูนิตี้มอลล์เดอะบริโอ้ เดอะโฟร์ท พุทธมณฑล สาย 4 และยังอยู่ใกล้กับ พุทธมณฑล ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเรียนมีอะไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไร

        หลักสูตรและรอบเรียนที่หลากหลายรองรับความต้องการศึกษาต่อของผู้เรียนทุกระดับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีรอบการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนของผู้เรียนในทุกสาขาอาชีพ อาทิเช่นหลักสูตรการศึกษาทางไกล จะเหมาะกับบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี-ป.โท สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้ทันที โดยผู้เรียนจะเข้าเรียนผ่านระบบ LMS ของสถาบันการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาผ่าน Internet

          รอบเรียนปกติ ทางมหาวิทยาลัย เปิดสอนสำหรับนักศึกษาในระบบปกติ ซึ่งจะเรียนที่มหาวิทยาลัย ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี

          รอบเรียนพิเศษ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ประกอบอาชีพทั่วไปที่มีวันหยุดงานในวันอาทิตย์ สามารถสมัครเข้าเรียนในภาคเรียนพิเศษได้ ซึ่งจะมีการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่มหาวิทยาลัย เช่นเดียวกันกับรอบเรียนปกติ

สมัครเรียนผ่านช่องทางระบบออนไลน์แตกต่างกับสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยหรือไม่

          การสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สะดวก รวดเร็ว เพราะสมัครเรียนออนไลน์ได้ ทำให้ผู้สนใจสมัครเรียนต่อ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถสมัครเรียนออนไลน์ผ่าน Website หรือ Social Media ของมหาวิทยาลัยได้ทันที ซึ่งจะมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนของการสมัครเรียน

การสมัครเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แรกเข้ามีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง

– ระดับ ป.ตรี มีค่าสมัครเรียน 500 บาท และค่าลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 5000 บาท
– ระดับ ป.โท มีค่าสมัครเรียน 1000 บาท และค่าลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 10000 บาท
– ระดับ ป.โท บริหารการศึกษา มีค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนครั้งแรก 26000 บาท ซึ่งจะนำไปหักลบกับค่าเทอมที่เหลือในภาคเรียนแรก และผู้เรียนสามารถชำระค่าเทอมส่วนที่เหลือในภาคเรียนแรกเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้ให้เรียบร้อยก่อนสอบปลายภาคเรียน

หากต้องการกู้ยืม กยศ. หรือ กรอ. ต้องทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 1 : สมัครเป็นนักศึกษามาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ขั้นตอนที่ 2 : เขียนเอกสารกู้ยืม กยศ. หรือ กรอ. 

ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากู้ กยศ. หรือ กรอ. และนำส่งที่ห้องกองทุนของมหาวิทยาลัย