ค่าเทอมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่นี่

หลักสูตร 4 ปี

กรณีจบ ปวส. หรือ ปริญญาตรีใบที่ 2