ค่าเทอมตลอดหลักสูตรปริญญาเอก

รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่นี่
คณะ สาขา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา 695,000
คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 695,000
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 695,000