ค่าเทอมตลอดหลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษาทางไกล

รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่นี่
คณะ สาขา รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ทางไกล 150,000
คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ ทางไกล 150,000